KNN > projecten van knn cellulose > strategie in ketenontwikkeling

Strategie in ketenontwikkeling

Met alle mogelijkheden en uitdagingen die reststoffen-verwaarding biedt, rijst de vraag hoe je dit als sector doorzet naar succesvolle bestendige ontwikkeling.

 

KNN heeft hiertoe in samenwerking met Bioclear en de Nederlandse waterschappen een strategisch advies opgesteld. Het advies is opgebouwd uit onderdelen als ontwikkelstrategie, positiebepaling, consortiumvorming en het creëren van vruchtbare kaders.      

 

Het advies biedt naast punten op de horizon acties die op korte termijn ingezet kunnen worden om tot gezonde ontwikkeling van de beoogde ketens te komen.

 

Opdrachtgever: STOWA

Contactpersoon Erik Pijlman

E-mail: e.pijlman@knncellulose.nl