Logo - KNN Cellulose BV.png

Ontwikkeling en innovatie zijn belangrijk voor KNN Cellulose BV. Samen met partners ontwikkelen wij waardeketens rondom cellulose, van winning tot toepassing, van recycling tot biobased chemicals. 

Onze diensten zijn:

  1. Research, Development, and Innovation (RD&I): Op basis van onze kennis, ervaring en uigebreide internationale netwerk in diverse sectoren, kennisinstituten en overheden, zijn wij in staat samen met uw organisatie unieke keten- en productontwikkeling te realiseren. Het gaat daarbij naast de technologische uitdaging om economische, milieukundige (lca, CO2) en juridische facetten en bovenal ketensamenwerking!

  2. Analyse en conversie: Voor waardebepaling van cellulosehoudende rest- en afvalstromen, maar ook voor de reguliere kwaliteitstesten kunnen wij u bedienen met diverse laboratorium analyses. Deze variëren van diverse vezel-kwaliteiten tot chemische en biologische omzetting naar diverse biobased chemicals.

  3. Recell®

  4. Cellvation®

IMG_4559.JPG

Microbiologie
Medicijnen

Pesticides

Enzymatische Hydrolyse

Chemische Hydrolyse

Cellulose

Conversie

Voor meer informatie, neem contact op met onze accountmanager

Edwin Loman 06 30 852 634e.loman@knncellulose.nl

+31 (0) 850 711 925 - info@knncellulose.nl

Agora 4, 8934 CJ Leeuwarden - Duinkerkenstraat 13a, 9723 BN Groningen

P.O. Box: Postbus 7560, 8903 JN Leeuwarden

© 2019 by KNN Cellulose BV. All rights reserved.